JEUGDWERKING

Een Ster.png
 
 
JEUGDBESTUUR

Yves Peeters

Voorzitter

 

0497/59 36 28

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Danny Bulen

TVJO

 

0473 97 88 87

Danny%2520Bulen_edited_edited.png

Marc Martens

Talentscout-Kantine-Evenementen

 
0496/06 69 44

Foto%20Marc%20en%20Stef_edited.jpg

Steven Kuppers

Sponsoring-Communicatie-Facebook-Website

 

0477/68 03 08

Steven Kuppers.jpg

Cay Vandebosch

Kantine-Allround medewerker

 

0486/12 60 66

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Jurgen Moesen

Kantine-Allround medewerker

 

0460/96 88 30

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Wendy Stevens

Voetbalkampen-Allround medewerker

 
0498/36 13 70

Wendy Stevens.jpg

Rudi Machiels

Avjo- Club secretaris

 

0476/98 35 47

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Stef Quintiens

Helpers-Kantine-Evenementen-Facebook-Website

 

0468/32 85 40

Foto%20Marc%20en%20Stef_edited.jpg

Kevin Lenaers

Kantine-Evenementen-Allround medewerker

 
0478/70 32 57

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Kris Mesotten

Afgevaardigden verantwoordelijke

 

0497/41 15 62

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Steve Genné

Clubarts-Allround medewerker

 

0477/75 61 21

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Kris Gerits

Allround medewerker

 

0477/95 70 44

Kris Gerits.jpg
 
SPORTIEVE CEL
Danny%2520Bulen_edited_edited.png
Danny%2520Bulen_edited_edited.png

Danny Bulen

TVJO

tvjo@kfcdiepenbeek.be

0473 97 88 87

Marc Martens.JPG
Foto%20Marc%20en%20Stef_edited.jpg

Marc Martens

Scouting

Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa
Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Ivo Beckers

Admin ProSoccerData

yvo.beckers@telenet.be

0472 91 00 27

Rudi Machiels.JPG
Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Rudi Machiels

AVJO - Club-Secretaris

Rudi Machiels.JPG
Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Alain Wielemans

Coördinator onderbouw

alain.wielemans1@telenet.be

0494 14 13 91

 
AFGEVAARDIGDEN

Als club waarderen we het enorm wanneer een ouder zich bereid verklaard om zich als afgevaardigde te willen inzetten voor één van onze jeugdploegen.

De taak van een afgevaardigde beperkt zich niet alleen tot het invullen van het scheidsrechterblad, water voorzien voor bezoekers en thuisploeg, de wedstrijdgegevens noteren tijdens de match, de kleedkamer van tegenstander en thuisploeg kuisen, samen met een ouder de goals plaatsen en terugzetten, de tafels in kantine netjes achter laten, …
Nee, de afgevaardigde moet ook nog iemand zijn die even enthousiast met de kinderen bezig is als de trainer, misschien wel een vader-/moederfiguur en met vooral een positieve ingesteldheid. Kinderen hebben in de eerste plaats opbouwende kritiek nodig en daar is de afgevaardigde mede verantwoordelijk voor en dit zowel rond (ten aanzien van de ouders) als op het terrein (ten aanzien van de spelers), in sommige gevallen aanvullend en complementair ten aanzien van de trainer.
Daarnaast is het iemand die de omgang met ouders verzorgd. Tenslotte probeert hij/zij op een positieve en stimulerende wijze het clubreglement te laten respecteren.

Je leest het, een afgevaardigde = zeer belangrijke pion voor iedere jeugdploeg.

Iemand interesse? Contacteer dan Kris Mesotten, hoofd afgevaardigden.

De trainers en spelers zullen u eeuwig dankbaar zijn.

 
MEDEWERKERS

EEN CLUB IS NIETS ZONDER ZIJN VRIJWILLIGERS!

We mogen jaarlijks rekenen op een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers die dag in dag uit het beste van hunzelf geven.
Toch zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers die af en toe eens willen helpen in de kantine of tijdens een event... al is het voor een een uurtje of twee, drie...
Ben jij net die papa of mama, opa of oma, plusouder, nonkel of tante,... die af en toe eens een handje wil toesteken?
Neem dan contact op met Stef Quintiens.

Tip: als iedereen eens één keer drie uurtjes een handje toesteekt, is heel ons seizoen gevuld.

 

Samen maken wij een toekomst!

 

Wij zijn je dankbaar!

 
CLUBARTS-KINESISTEN
Flyer Foto niet beschikbaar - 4-3 formaa

Steve Genné

Clubarts

560727_165682686888965_435907471_n.jpg

EDUCARE

Club Kiné

Paul Piperslaan 70
3590 Diepenbeek

011 35 14 51

15871915_371333426574789_167893602342103

Kiné D.B.

Ine De Baerdemaeker

Club Kiné

Heidestraat 141
3590 Diepenbeek

0494 39 96 90

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 
OMBUDSVROUW
Anne Cielen.jpg

Anne Cielen
uw vertrouwenspersoon

 

Anne Cielen is als ombudsvrouw binnen KFC Diepenbeek het aanspreekpunt voor alle persoonlijke, niet-sportieve problemen van spelers, ouders of medewerkers. Anne is mama van twee jeugdspelers en in haar beroepsmatig leven is zij psychologisch consulente. Zij is ook lid van het oudercomitée van onze club. 
 
Wanneer u een financieel of familiaal probleem heeft, problemen op studievlak of de combinatie voetbal-studies, of er is sprake van racisme, pestgedrag of intimidatie, dan kan u een gesprek met Anne aanvragen. Anne biedt een luisterend oor, geeft eventueel al wat advies en maakt nadien een anoniem verslagje voor het bestuur. Voor elk probleem is er een gepaste oplossing. Wacht dus niet met het melden van uw probleem !
In het verslag zal Anne ook haar eigen advies formuleren en eventueel voorstellen doen naar het zoeken van oplossingen voor het gestelde probleem. Vanuit het bestuur zal wederom een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar de ombudsvrouw. Anne brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de betrokken persoon. 
 
Het spreekt vanzelf dat alle klachten die geuit worden, gegarandeerd in alle discretie worden behandeld. Anne zal evenwel nooit gevolg geven aan anonieme klachten. Deze blijven onbehandeld. Anne staat ook niet in voor het nemen van sportieve beslissingen en zal u voor deze vragen doorverwijzen naar de sportief verantwoordelijken. Anne maakt geen deel uit van het (jeugd)bestuur van KFC Diepenbeek.
 
U kan Anne steeds telefonisch of per mail bereiken op onderstaande contactgegevens en dan neemt zij zo snel mogelijk contact met u op. Spreek haar ook gerust aan indien u haar op de club ziet.
 
Anne Cielen

 
OUDERRAAD

INLEIDING
 

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het jeugdbestuur – zonder wettelijke bevoegdheden –  en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Wie zijn de leden van de ouderraad?

Deze raad is in volle oprichting. Kandidaten mogen zich aanmelden via dave.pans@kfcdiepenbeek.be

Hoe de ouderraad contacteren?
 

Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc...worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad als volgt contacteren:

DOELSTELLING

 • De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en de respectievelijke jeugdspelers binnen KFC DIEPENBEEK;

 • De ouderraad onderhoudt steeds voeling met alle ouders en spelers, zodoende kort op de bal te spelen door opmerkingen snel te ventileren binnen de ouderraad;

 • De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen.   Als dusdanig stimuleert de ouderraad de actieve participatie van alle ouders in de jeugdwerking en wordt het gevoel versterkt dat de ouders deel uitmaken van de jeugdwerking van KFC DIEPENBEEK;

 • In overleg met het jeugdbestuur verwoordt de ouderraad de verwachtingen, bezorgdheden en meningen van de ouders en de jeugdspelers ;

 • De ouderraad fungeert als adviesraad voor het jeugdbestuur en de sportieve cel.   De ouderraad kan adviseren en voorstellen formuleren om de jeugdwerking op organisatorisch vlak beter te laten functioneren ;

 • De ouderraad is een waardevolle informatiebron voor het jeugdbestuur van KFC DIEPENBEEK, daar de ouderraad een open communicatie hoog in het vaandel draagt ;

 • De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders, de spelers, het jeugdbestuur en de sportieve cel, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen ;

 • De ouderraad is een schakel tussen ouders, jeugdspelers, jeugdbestuur en sportieve cel.  De ouderraad dient niet alleen als klankbord, maar heeft eveneens een spreekbuisfunctie in het belang van de voetbalopleiding van de jeugdspelers ;

 • De ouderraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan van KFC DIEPENBEEK toetsen aan de werkelijkheid ;

 • De ouderraad centraliseert de eventuele extra-sportieve bezwaren van de ouders via e-mail.  De grieven zullen worden besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen.

 • De ouderraad behandelt de normen en waarden van KFC DIEPENBEEK, voornamelijk met betrekking tot het gedrag en de houding van de jeugdspelers tijdens zowel trainingen als wedstrijden.  Ook het gedrag van de ouders zal hieraan worden afgetoetst ;
   

FUNCTIONERING
 

 • De ouderraad streeft ernaar om elke leeftijdscategorie (U6 tot en met U21) te laten vertegenwoordigen door maximum 2 ouders per lichting (bij voorkeur een andere persoon dan de ploegafgevaardigde) ;

 • Elk lid van de ouderraad vertegenwoordigt zijn leeftijdslichting ;

 • De ouderraad laat zich niet in met het sportieve jeugdbeleid van KFC DIEPENBEEK en behandelt tevens geen individuele belangen ;

 • De ouderraad vergadert tenminste eenmaal om de zes weken.  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. De verslagen liggen ter inzage op het secretariaat van het jeugdcomplex op de Heidestraat ;

 • De leden van het jeugdbestuur en de sportieve cel worden uitgenodigd op de vergaderingen ;

 • De ouderraad behandelt onderwerpen die worden voorgedragen door één van de belanghebbende partijen, voornamelijk van de ouders en de jeugdspelers, maar ook van het jeugdbestuur of de sportieve cel.  Dit kan handelen over zowel organisatorische zaken als over extra-sportieve thema’s ;

 • Alle ouders kunnen op een laagdrempelige manier hun onderwerpen, vragen , opmerkingen, wensen en ideeën uiten en ter discussie stellen.  Hiervoor is een emailadres beschikbaar (ouderraad@kfcdiepenbeek.be ) ;

 • De ouderraad signaleert alle organisatorische onderwerpen aan het jeugdbestuur, die op zijn beurt een stelling inneemt.  De beslissing van het jeugdbestuur zal op de eerstvolgende vergadering worden meegedeeld aan de ouderraad ;

 • De ouderraad beschikt over de mogelijkheid om via een nieuwsbrief, Facebook-pagina of website van het jeugdbestuur te communiceren naar alle ouders. 

 
FOOTPASS - DOUBLE PASS AUDIT
Een Ster.png

Footpass 2018-2020


Onze jeugdwerking werd opnieuw beloond met één ster.
Dit is het maximum resultaat voor een regionale audit

schema.vlaanderen-1-600x567.png
logo (3).png